Preview Mode Links will not work in preview mode

Faysalosophy Podcast | فيصلُوسُفِي بودكاست


Mar 11, 2019

عدم الاختلاط والتفريق بين الذكر والانثى هو جذر مشاكل العزوبية والعنوسية وفشل الارتباط، والاخذ بعادات قديمة في زمن اتغيرت فيه الناس ونفوسهم يعتبر من علامات التجمود والتخلف